Naszym celem jest przywrócenie chorym wolności od bólu, radości życia, mobilności i niezależności.

Dr Maj Podochirurgia

Nasi pacjenci cierpią z powodu chorób stóp i wad postawy, które uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie, angażują całe rodziny i zmuszają do rezygnacji z wielu aktywności. Długa i bezskuteczna walka z bolesnymi ranami, deformacjami kończyn często prowadzi do zaburzeń nastroju, depresji, izolacji od rodziny i społeczności. Wielu naszym pacjentom wydaje się, że już nie ma dla nich ratunku, żadnego rozwiązania i nadziei.

W naszej pracy wykorzystujemy wszelkie dostępne metody, by uwolnić chorych od bólu i przywrócić im niezależność, a w najtrudniejszych przypadkach, by zapobiec amputacjom kończyn. Dzięki zaangażowaniu multidyscyplinarnego zespołu, przeprowadzamy zabiegi profilaktyczne, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne. Wykonujemy operacje technikami chirurgii klasycznej i miniinwazyjnej oraz zaopatrujemy w indywidualnie dobrane pomoce ortopodologiczne i kompresyjne. Zaczynając od terapii chorych stóp, wspieramy całe ciało, by odbudować to co zniszczyła choroba i przywrócić naszym pacjentom satysfakcję z życia.

Rejestracja wizyt