Ratuj nogi z nami – praca w Dr Maj Podochirurgia

Nasza praca polega na leczeniu zespołu stopy cukrzycowej. To oznacza, że stale musimy poszerzać swoją wiedzę i weryfikować umiejętności, współpracować ze sobą nawzajem i ze specjalistami spoza naszej placówki, a także dostosowywać się do indywidualnych potrzeb pacjentów. Leczenie stopy cukrzycowej to nie tylko oczyszczanie ran, pielęgnacja, dobór wkładek. Cukrzyca i jej powikłania dotykają całego organizmu naszych pacjentów, ich emocji i psychiki. Nie pozostają bez wpływu na całe rodziny. Dlatego nie jesteśmy specjalistkami wyłącznie od tego jednego kawałka ciała, ale także dietetyczkami, psycholożkami, pocieszycielkami, asystentkami w codziennych sprawach związanych z pracą, rodziną czy życiem społecznym naszych podopiecznych.

To nie jest łatwa praca. To jest robota dla superbohaterek i superbohaterów. Bywa męcząca, wyczerpująca fizycznie, emocjonalnie i psychicznie. Jednak widok pacjenta, który już miał zaplanowaną amputację a wkracza o własnych siłach do gabinetu, podziękowanie za to, że może znów samodzielnie funkcjonować, nie stanowi obciążenia dla bliskich, potrafią wynagrodzić każdy wysiłek i poświęcenie. Każdy wyleczony pacjent to odwaga i moc do dalszego działania, rozpierająca duma i radość.

Na każdy sukces pacjenta ze stopą cukrzycową składa się ciężka praca całego zespołu. W pojedynkę nigdy nie udałoby się tyle osiągnąć. I pomimo, że nasz zespół stale się poszerza, nadal brakuje w nim specjalistów z zakresu: diabetologii, radiologii, neurologii, nefrologii, psychologii, dietetyki, ortopedii. To na Was czekamy.

Jaki jest cel naszych działań?

Stopa cukrzycowa wcale nie jest taką prostą chorobą, którą tylko wyleczyć i sprawa załatwiona. To praktycznie stałe zagrożenie amputacją, które na różnych etapach życia i choroby może być większe lub mniejsze. Dlatego dążymy do stworzenia zespołu w pełni realizującego program prewencji amputacji.

Na taki program składają się:

• Podopogotowie.
Podogotowie jest ostrym dyżurem dla stóp wymagających natychmiastowego oczyszczenia, podania antybiotyków czy wykonania drobnej amputacji, w celu ratowania życia pacjenta.
W skład zespołu podopogotowia wchodzi chirurg, anestezjolog, pielęgniarka, pracownik rejestracji.
• Gabinet leczenia ran.
Do gabinetu leczenia ran trafiają pacjenci z podopogotowia oraz z przewlekłymi ranami neuropatycznymi i niedokrwiennymi. Ich jakość życia i funkcjonalność kończyny jest uzależniona od indywidualnie dobranego programu leczenia, opartego na najnowszych metodach leczenia stopy cukrzycowej i aktualnych rekomendacjach towarzystw naukowych.
W skład zespołu gabinetu leczenia ran wchodzi chirurg, podolog, pielęgniarka, anestezjolog, ortopeda, ortopodolog, szewc, fizjoterapeuta, dietetyk, chirurg naczyniowy lub angiolog, diabetolog, neurolog, psycholog, pracownik rejestracji.
• Poradnia profilaktyki wtórnej.
Do poradni profilaktyki wtórnej trafiają pacjenci, którzy kiedyś mieli owrzodzenie w przebiegu stopy cukrzycowej i wymagają stałego nadzoru, w celu uniknięcia nawrotu. Dla tych pacjentów istotna jest kontrola glikemii, masy ciała, ukrwienia i unerwienia kończyn, pielęgnacja podologiczna i kontrola obuwia i wkładek.
W skład zespołu poradni profilaktyki wtórnej wchodzi podolog, pielęgniarka, diabetolog, neurolog, ortopodolog, szewc, fizjoterapeuta, dietetyk, trener personalny, angiolog, radiolog, pracownik rejestracji.
• Poradnia badań przesiewowych i profilaktyki pierwotnej.
Do poradni badań przesiewowych i profilaktyki pierwotnej powinni trafiać pacjenci z rozpoznaną cukrzycą, którzy nie rozwinęli zespołu stopy cukrzycowej, oraz osoby z nieprawidłowymi wynikami badań glikemii lub zagrożeni wystąpieniem cukrzycy.
W skład zespołu poradni badań przesiewowych i profilaktyki pierwotnej wchodzi podolog, pielęgniarka, lekarz lub przeszkolony asystent, pracownik rejestracji.

Do stworzenia takiego zespołu potrzebujemy osób wrażliwych, elastycznych, wciąż poszerzających swoją wiedzę i koncentrujących się na potrzebach pacjentów. Po prostu superbohaterek/ -ów. Może to właśnie Ty?

Nasza kultura pracy

W naszej codziennej pracy kierujemy się duchem walki, to znaczy dajemy z siebie wszystko co najlepsze i nigdy się nie poddajemy. Szukamy nowych rozwiązań, uczymy ich zastosowania siebie i pozostałych członków Zespołu. Na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby naszych pacjentów. Odważnie i z szacunkiem podchodzimy do terapii, włączając do niej wszystkich członków Zespołu, których udział może poprawić wyniki pacjenta. Jednocześnie wystrzegamy się eksperymentów, terapii o wątpliwej lub niepotwierdzonej badaniami naukowymi skuteczności. Decyzja pacjenta jest dla nas najważniejsza: dostarczamy mu wiedzy, służymy pomocą i towarzyszymy w drodze do zdrowia, ale nie podejmujemy za niego decyzji i nie wywieramy presji.

Szanujemy nasze wspólne środowisko pracy. Dbamy o harmonię, przyjazną, koleżeńską atmosferę, pamiętając, że każdy z nas jest samodzielnym specjalistą i odpowiada za efekty swojej pracy. Nie boimy się prosić o pomoc i nie bronimy przed jej udzielaniem.

Dla niektórych członków Zespołu narzędziem pracy są własne ręce, dla innych otwarty umysł, a dla pozostałych specjalistyczne przyrządy. O każde z tych narzędzi dbamy w równym stopniu, zgodnie z higieną pracy i obowiązującymi przepisami.

Wspieramy się w trudnych chwilach zawodowych i prywatnych, z dystansem podchodzimy do naszych niedoskonałości. Wspólnie świętujemy nasze sukcesy w terapii i rozwoju osobistym.

Jak przebiega proces rekrutacji?

Nie musisz czekać, aż ogłosimy konkurs. Możesz przesłać nam swoje CV w każdej chwili na adres kariera@drmajpodochirurgia.pl.

Zawrzyj w nim kilkuzdaniowe dokończenie następujących kwestii:
• Te trzy sprawy powinny być najważniejsze w życiu człowieka:…
• Kiedy spełnią się moje marzenia zawodowe będę…
• Jestem profesjonalistą i indywidualistą, ale cenię współpracę z innymi, ponieważ…

Po zapoznaniu się z nim, zadzwonimy do Ciebie i zadamy kilka podstawowych pytań. Następnie zaprosimy na spotkanie w naszej placówce. Zarezerwuj sobie na nie kilka godzin. Zadamy Ci kolejne pytania, zwykle w składzie Magdalena Maj i jeden z samodzielnych członków Zespołu. Poprosimy Cię o wykonanie zadania dostosowanego do stanowiska, o które aplikujesz, np. zbadanie pacjenta, wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego, umówienie wizyty, rozmowa telefoniczna z pacjentem. Pokażemy Ci jak pracujemy, jakim sprzętem dysponujemy, poprosimy o krótką rozmowę z innymi członkami Zespołu. Otrzymasz informacje o naszych zasadach i wartościach oraz proponowane warunki świadczenia dla nas usług.

Zwykle pierwszą umowę zawieramy w formie zlecenia na okres jednego miesiąca. W tym czasie pracujesz pod czujnym okiem wyznaczonego członka Zespołu i poznajesz szczegóły funkcjonowania naszej placówki. Jeżeli zechcesz z nami zostać dłużej, przez kolejne 6 miesięcy rozwijasz swoją samodzielność i uczestniczysz w organizowanych szkoleniach. Oczekujemy, że wykażesz się gotowością do ciągłego rozwoju, entuzjazmem we wprowadzaniu nowości, a także inicjatywą w tworzeniu coraz lepszego środowiska wspólnej pracy.